Επικοινωνία

Food Service

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Επικοινωνία

 

McCain Hellas Μ.Ε.Π.Ε.

Παροχής Υπηρεσιών Μάρκετινγκ

 

Κεντρικά Γραφεία:

Τατοϊου 153, τ.κ. 144 52

Μεταμόρφωση - Αθήνα
Τηλ: 210 2834091
Φαξ: 210 2836776

 

Υποκαταστήματα:

  • Θεσσαλονίκη                                

Θεσσαλονίκης 2Β- Πυλαία, τ.κ. 555 35            

Τηλ: 2310 311154                   

Φαξ: 2310 311596

  • Πάτρα

Θερμοπυλών 80, τ.κ. 264 42

Τηλ-Φαξ: 2610 430107

 


View Greece FS in a larger map